VĂN PHÒNG TẠI HẢI PHÒNG
Địa chỉ: 19C/248 Đường Đà Nẵng, Quận Ngô Quyền
Điện thoại: 03.13564989                     Fax:  03.13564989
Website: echovietnam.com                 Email: hcbh.hp@echovietnam.com