CÔNG TY TNHH TIẾNG VANG VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG NINH
Địa chỉ: Số 272 Tổ 18 Khu 2, Hạ Trung, Hạ Long
Điện thoại: 033.3525117                Fax:  033.3525117
Website: echovietnam.com            Email: hcbh.qn@echovietnam.com