Mì Ý  Capellini sợi nhỏ số 1 – Hiệu Spigadoro (24 gói/Thùng)

Mì Ý  Capellini sợi nhỏ số 1 – Hiệu Spigadoro (24 gói/Thùng)
Đánh giá: 
Mã sản phẩm: 0017
Xuất xứ: 
Ý
Hệ thống phân phối: 

toàn quốc