Tiếng Vang Việt Nam Hành trình thiện nguyện tháng 3 năm 2020

Tiếng Vang Việt Nam Hành trình thiện nguyện tháng 3 năm 2020 Với quan niệm cho đi là còn mãi, Công ty TNHH Tiếng Vang Việt Nam luôn hướng đến những giá trị tốt đẹp về lợi ích và cộng đồng. Chúng tôi luôn chia sẻ và đồng cảm với những mảnh đời còn khó khăn với một tinh thần sẻ chia nhất.

Hành trình thiện nguyện tháng 3 năm 2020 của Chúng tôi chia sẻ với những trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn, mong rằng với những món quà nhỏ sẽ giúp các em nhỏ cảm thấy ấp áp tình thân yêu.