Tin tức

Hành trình thiện nguyện tháng 3 năm 2020 của Chúng tôi, chia sẻ với những trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn, mong rằng với những món quà nhỏ sẽ giúp các em nhỏ cảm thấy ấp áp tình thân yêu.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, Công ty TNHH Tiếng Vang Việt Nam phát động phong trào tương thân tương ái ủng hộ cho đồng bào Miền Trung vượt quá khó khăn của đợt mưa lũ vừa qua.
Ngày 30 tháng 10 năm 2020 Công ty TNHHTiếng Vang Việt Nam đã trao số tiền 100 triệu đồng vào Ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam ủng hộ đồng bào miền trung khắc phục thiệt hại do mưa lũ.
Nhằm chung tay cùng Chính phủ Việt Nam trong công tác phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, Tiếng Vang Việt Nam đã trao số tiền 200 triệu đồng ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19.
Ngày 25 tháng 04 năm 2021, Công ty TNHH Tiếng Vang Việt Nam đã trao số tiền 100 triệu đồng cho Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Thành Phố Hà Nội ủng hộ vào quỹ phòng chống, dịch Covid-19